О.Я.Олійник, Ю.І.Калугін, Н.Г.Степовая, С.М.Зябликов
Теоретичний аналіз процесів осадження в системах біологічної очистки стічних вод

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 4, (2004) с.62-67
Приведено обгрунтування передумов i умов осадження завислих речовин (макропластiвцiв мулу) у вторинних вертикальних вiдстiйниках. Внаслiдок проведеного аналiзу i порiвняльних оцiнок iснуючих моделей i методiв розрахунку параметрiв осадження запропонована бiльш досконала гiдродинамiчна модель осадження, яка враховує особливостi i механiзми осадження зависей по висотi вiдстiйника. Модель реалiзована чисельними методами. Розроблено алгоритм для розрахунку технологiчних характеристик осадження i конструктивних параметрiв вiдстiйника.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська