Т.С.Краснопольська, В.В.Мелешко
Ламiнарне змiшування рідин. Частина 1. Методологiчні аспекти

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 3, (2004) с.28-40
Робота присвячена методологiчним аспектам дослiдження ламiнарного змiшування. Аналiз дистрибутивного змiшування заснований на збереженнi топологiчних властивостей (зв'язанiсть та орiєнтацiя) граничного контуру плями при її деформуваннi у вiдомому ейлеровому полi швидкостi. Основна перевага такого пiдходу полягає у збереженнi площi плями навiть пiсля складних деформувань контуру. Ця властивiсть забезпечує застосування модифiкованих критерiїв оцiнки змiшування. Показано, як, маючи поле швидкостей та використовуючи слiдкування за лiнiєю контура плями, а також критерiї оцiнки змiшування, можно проаналiзувати процес змiшування. На конкретному прикладi продемонстровано, що середньоквадратична щiльнiсть та iнтенсивнiсть сегрегацiї дозволяють встановити момент, коли змiшування можно розглядати як однорiдне у вибраному масштабi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська