Ю.І.Калугін, С.М.Курганська, В.С.Сірий
Математичні моделі розрахунку рiвнiв грунтових вод зрошуваних полів при обгрунтуванні технологій їх модернізації і реконструкції

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 3, (2004) с.22-27
Розглядається iмiтацiйна математична модель розрахунку рiвнiв грунтових вод зрошуваного поля з урахуванням рiзних режимоутворюючих факторiв. Запропонована методика дає можливiсть оцiнити динамiку формування режиму рiвнiв i визначити основнi напрямки їх оптимiзацiї. Оскiльки ряд процесiв, якi мають вiдношення до проблеми перемiщення вологи та солей, допускають математичне моделювання з використанням одновимiрних течiй в зонi аерацiї, то перевага одновимiрного розгляду процесiв полягає у вiдноснiй простотi аналiзу вiдповiдних рiвнянь на ЕОМ i побудовi оптимiзацiї iмiтацiйних моделей.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська