Г.А.Атанов, Е.С.Гескін, А.Н.Семко, А.В.Ковалев
Порохова гiдрогармата широкого спектру дії

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 3, (2004) с.3-8
Розглянуто деякi аспекти проектування порохової гiдрогармати як ефективного iнструменту для руйнування твердих матерiалiв. Сформульовано переваги порохової гiдрогармати, введено поняття оптимального пострiлу. Запропоновано шлях зменшення витрат при провадженнi робiт за допомогою гiдрогармати. Наведенi результати чисельних розрахункiв, що пiдтверджують запропонований пiдхiд.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська