В.Д.Донік
Метод визначення розходу повiтря при витiканнi повiтря з вiдсiку

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 2, (2004) с.71-74
Проведений аналiз розроблених методiв моделювання розходу повiтря, дослiдженi їхнi переваги i недолiки. Розроблений метод моделювання розходу повiтря на пiдставi полiтропностi протiкання процесу при витiканнi повiтря iз вiдсiку.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська