І.В.Шевчук, А.А.Авраменко
Груповий аналiз рівнянь Нав'є-Стокса та енергії в конiчних зазорах і при нестаціонарному теплообміні обертового диску

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 1, (2004) с.73-76
За допомогою групового аналiзу отриманi автомодельнi змiннi та функцiї для обертових течiй з теплообмiном у конiчному зазорi та нестацiонарного теплообмiну обертового диску. Розрахованi параметри профiлiв швидкостi та температури, а також числа Нуссельта добре узгоджуються з вiдомими експериментальними даними.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська