В.І.Меркулов
Iмпульсний рух кровi в активно-пружнiй кровеносній судинi

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 1, (2004) с.69-72
У роботi розглядається рух кровi по великих артерiальних судинах. Iмпульсний рух кровi по пружнiй судинi моделюється телеграфним рiвнянням. Залучення феномену Бейсселя-Остроумова, який полягає в залежностi тиску вiд швидкостi деформацiї судини, дозволило пояснити зростання амплiтуди пульсової хвилi при вiддаленнi вiд серця. Аналiтичний розв'язок добре узгоджується з експериментальними результатами iнших авторiв. Одержанi результати можуть бути використанi як з метою дiагностики кровоносної системи, так i з метою протезування судин.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська