В.Г.Кузьменко
Чисельне тривимірне моделювання турбулентного пограничного шару на основі економічної LES-технології

Прикладна гідромеханіка, Том 6 (78) № 1, (2004) с.19-24
Турбулентний пограничний шар на плоскiй пластинi чисельно моделюється за допомогою економiчної LES-технологiї для числа Рейнольдса, яке дорiвнює 105, використовуючи кiнцево-рiзницевий метод. Пiдсiтковi масштаби параметризуються за допомогою "змiшаної" моделi. Застосовуються новi наближенi граничнi умови в якостi "пристiнкової" моделi, якi дають бiльш точнi результати нiж ранiше використанi граничнi умови iнших дослiдникiв, та дозволяють отримувати значне зменшення розрахункового процессорного часу в зрiвняннi з iншими стандартними LES-пiдходами. В экономiчному чисельному методi було використано 493 сiткових точок. Розрахунковi профiлi середньої швидкостi i турбулентнi напруги добре узгоджуються з експериментальними даними.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська