Чан Юн Бок, О.О.Вовк
Вплив лiтолого-тектонiчних факторів на пружно-деформований стан гiрського масиву

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 4, (2003) с.73-81
Пружно-деформований стан гiрського масиву визначається фiзико-механiчними, у першу чергу, пружними властивостями порiд, глибиною залягання вiд поверхнi та особливостями лiтолого-тектонiчної будови. В залежностi вiд характеру структурного порушення масиву тектонiчними процесами в ньому можуть утворюватися вогнища пiдвищених концентрацiй напруг i при наявностi поблизу оголень можливе руйнування породи зi звiльненням енергiї в формi руху гiрської породи в напрямку вiльного простору, а також у виглядi сейсмiчних коливань, що досягають поверхнi землi. Це явище, назване гiрським або тектонiчним ударом, викликає руйнування пiдземних виробок та здiйснює негативний вплив на поверхневi об'єкти. В статтi викладенi критерiї енергетичної оцiнки гiрського (тектонiчного) удару i методи обрахування параметрiв сейсмiчних хвиль.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська