Г.Ю.Савченко
Керування бризговим потоком поблизу твердої поверхні

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 4, (2003) с.58-63
Розглядається метод зниження бризгового опору рухомих поверхонь за рахунок вдуву повiтря крiзь перфоровану поверхню. Наведенi результати розрахункiв вiдносних критичних швидкостей одиничної краплi, при досягненнi яких змiнюється характер її взаємодiї з твердою поверхнею. Експерименти дозволили отримати аналогiчнi результати для бризгового струменю та обгрунтувати важливий механiзм автоматичного пiдтримання повiтряного зазору мiж перфорованою поверхнею, через яку вдувається повiтря, та крапельним потоком, який рухається вздовж поверхнi та взаємодiє з нею.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська