О.Д.Нікішова, В.В.Олексюк
Особливості застосування тiньових приладів для дослiдження неоднорiдної рiдини, що рухається

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 4, (2003) с.53-57
Мета цiєї роботи - дослiдження деформацiй поля неоднорiдностi рiдини в ламiнарному пограничному шарi за допомогою вiзуалiзацiї неоднорiдностей тiньовим приладом. Приведено результати теоретичних i експериментальних дослiджень трансформацiї поля температури в ламiнарному пограничному шарi плоскої пластини при обтiканнi її потоком неоднорiдної рiдини. Виявлено, що має мiсце посилення градiєнту неоднорiдностi в пограничному шарi. Пропонується використовувати цей ефект для збiльшення чутливостi тiньових приладiв шляхом штучного створення зсувної течiї в переглядовому об'ємi. Показано, що в пограничному шарi, що утворюєься на сферичних поверхнях при їхньому обтiканнi, можуть виникати неоднорiдностi у виглядi вихорiв Тейлора-Гертлера, що необхiдно враховувати при iнтепретацiї показань таких приладiв, як, наприклад, дистанцiйний телевiзiйний вiзуалiзатор неоднорiдностей типу ДТВН, iз сферичною незахищеною оптикою в переглядовому об'ємi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська