В.В.Бабенко, Олександр І.Кузнецов, Анатолій І.Кузнецов, B.B.Мороз
Методика проведення буксировочних випробовувань в дослiдному басейнi за допомогою двох моделей глiсуючого судна

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 4, (2003) с.5-11
Викладено методику проведення в дослiдному басейнi буксировочних випробовувань, метою яких є визначення коефiцiєнта залишкового опору i змоченої поверхнi глiсуючого судна. Вiдмiнною особливiстю методики є та обставина, що буксировочнi випробовування проводяться за допомогою двох геометрично схожих, але виготовлених у рiзних масштабах, моделей. Ефективнiсть методики продемонстровано на прикладi визначення коефiцiєнта залишкового опору та змоченої поверхнi глiсуючого тримарана, що складається iз висунутого вперед центрального корпусу i двох несиметричних бiчних корпусiв. В порiвняннi з традицiйною методикою ця методика дозволяє спростити технологiю проведення буксировочних випробовувань i пiдвищити точнiсть вимiрювань.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська