І.І.Ієвлєв
До динаміки гранульованих середовищ в нахилених лотках

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 3, (2003) с.41-47
Дослiджується поток гранульованого середовища в нахиленому лотку на основi моделi Оствальда де Уайеля частинок, якi стикаються. Поставлена крайова задача для плоского стацiонарного руху гранульованого середовища. Сформульована гранична умова прослизання на твердiй стiнцi. Розглянутi двi задачi: рух гранульованого середовища в нахиленому лотку за наявностi вiльної поверхнi i аналог течiї Пуазейля мiж твердими паралельними нахиленими стiнками. Розроблено алгоритм чисельного розв'язання цих задач. Наведено результати чисельного розрахунку об'ємноi густини твердих частинок i їх швидкостi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська