М.В.Макасеев
Сталий рух пластини по поверхнi вагомої рiдини при заданому навантаженнi та вiльному куту ходу

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 2, (2003) с.73-75
За методом iнтегральних рiвнянь розв'язана задача про стале глiсування слабко зiгнутої пластини по поверхнi вагомої рiдини при заданому навантаженнi та вiльному (невiдомому) куту ходу. Отриманi залежностi змоченої довжини, кута ходу й осадцi задньої кромцi вiд числа Фруда при рiзних положеннях центру тяжиння глiсера.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська