C.I.Крiль
До питання про реологiчне моделювання суспензiй

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 2, (2003) с.20-26
Для реологiчнoго моделювання суспензiй використано математичний апарат теорiї узагальнених функцiй i на цiй пiдставi одержано узагальнену формулу ефективної в'язкостi суспензiї сферичних твердих частинок у ньютонiвськiй рiдинi. Показано, що ця формула цiлком задовiльно узгоджена з експериментальними даними у досить широкому дiапазонi змiни об'ємної концентрацiї суспензiї.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська