Є.О.Гаев, С.З.Шіхалієв
Довжина вхiдної дiлянки каналу з лінійною легкопроникною шорсткiстю

Прикладна гідромеханіка, Том 5 (77) № 2, (2003) с.13-19
На основi чисельного розв'язування двовимiрних стацiонарних рiвнянь Нав'є-Стокса, якi описують вхiд нестисливої в'язкої рiдини в плоский канал з симетричними "пористими шарами" (проникною шорсткiстю) бiля стiнок, дано аналiз ламiнарних течiй з числом Рейнольдса Re до 1000, представлено залежнiсть довжини вхiдної дiлянки каналу Lx вiд щiльнoстi пористих шарiв i Re. Рiзна поведiнка Lx при малих та великих Re свiдчить, що наближення пограничного шару може бути застосовано лише для великих Re.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська