А.А.Авраменко, Б.І.Басок
Симетрії і автомодельність гідродинамічних і теплових процесів в сферичних координатах

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 3, (2002) с.71-74
Вивчено властивостi симетрiї течiї i теплообмiну в сферичнiй системi координат на основi апарату теорiї груп Лi. Одержанi автомодельнi форми незалежних змiнних та пошукових функцiй для елiптичних течiй, пiдпорядкованих повним рiвнянням Навьє-Стокса та Фурьє-Кирхгофа.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська