В.Г.Кузьменко
Чисельне тривимiрне моделювання турбулентного пограничного шару в режимі розвиненої шорсткості на основі LES-технологiї

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 3, (2002) с.31-41
Турбулентний пограничний шар на плoскiй шорсткiй пластинi з нульовим градiєнтом тиску чисельно моделюється за допомогою LES-технологiї для числа Рейнольдса, яке дорiвнює 105. Великомасштабне поле течiї одержується шляхом прямого iнтегрування вiдфiльтрованих тривимiрних нестацiонарних рiвнянь Нав'є-Стокса для нестисливої рiдини з використанням кiнцево-рiзницевого методу. Маломасштабнi рухи параметризованi за допомогою "змiшаної" моделi. "Top-hat" фiльтр у фiзичному просторi використаний з другим порядком точностi. Чисельне моделювання виконано для того, щоб вивчити середню швидкiсть, повнi турбулентнi напруги, розв'язанi турбулентнi напруги, кiнетичну енергiю турбулентностi та пiдсiдковомасштабнi ефекти. Профiлi середньої швидкостi i турбулентних статистик, якi обчисленi, добре узгоджуються з експериментальними результатами.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська