В.І.Королев
До раціонального вибору параметрів несучих елементів екраноплану

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 3, (2002) с.22-30
Розглядаються питання вибору геометричних характеристик iзольованого крила, що рухається поблизу екрану, а також системи з двома несучими крилами, що забезпечують оптимальну аеродинамiчну якiсть i максимальний вiдновлюючий момент при вiдхиленнях екраноплану по тангажу. В результатi параметричного дослiдження одержанi рекомендацiї, що дозволяють значно звузити область пошуку оптимальних параметрiв аеродинамiчної схеми самостабiлiзуючого екраноплану, що задовiльняє вимогам аеродинамiчної ефективностi i стiйкостi руху.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська