В.В.Бондар
Вздовжберегові енергетичні течiї i транспорт наносiв для довiльної топографiї дна i лiнiї берега

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 3, (2002) с.3-11
Пропонується метод розрахунку вздовжберегових течiй i транспорту наносiв у прибережнiй зонi при довiльнiй топографiї дна i лiнiї берега. Спосiб заснований на рефракцiйнiй моделi з застосуванням осереднення амплiтуд хвиль, що перетинають сторони елементiв розрахункової сiтки. Поле вздовжберегових швидкостей визначається через радiацiйнi напруги по формулi Лонге-Хиггинса з використанням рiзних моделей для визначення коефiцiєнта турбулентної в'язкостi. За розрахованим полем вздовжберегових течiй визначається транспорт наносiв по моделях Уайта-Аккерса, Гранта-Мадсена i Бийкера. Дається порiвняльний аналiз пропонованих пiдходiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська