М.В.Макасеев
Усталені рухи пластини по поверхнi вагомої рiдини

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 2, (2002) с.41-49
Задача двовимiрної теорiї сталеного руху по хвильової поверхнi iдеальної нестисливої вагомої рiдини у горизонтальному напрямку слабо зiгнутої пластини зводиться до сингулярного iнтегрального рiвняння вiдносно розподiлу тиску на пластинi. Розв'язкi iнтегрального рiвняння розшукуються у трьох класах функцiй, що вiдповiдають руху на рiзних режимамах глiсування та плавання. Чисельнi розв'язки отриманi за методом дискретних вихорiв. Розв'язана задача про глiсування iз невiдомою змоченою довжиною.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська