А.Н.Майборода
Глiсерування по поверхні стисливої рідини

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 2, (2002) с.30-40
У межах застосовностi iзоентропiйного рiвняння стану води запропоновано кiлькiсну оцiнку гiдродинамiчних характеристик i величини носового пiдпору пластини скiнченного подовження, що глiсерує при дозвукових та надзвукових швидкостях з приєднаним та вiд'єднаним стрибком ущiльнення. Для води при числах M≤1.5 побудовано залежностi кута повороту потоку в стрибку вiд кута нахилу стрибка, а також залежнiсть числа M, при якому вiдбувається приєднання стрибка до пластини, вiд кута диференту. Для руху бiля вiльної поверхнi узагальнено метод Юнга, що враховує вплив скiнченностi подовження несучої поверхнi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська