О.О.Вовк, М.Кугель
Дослідження впливу симетрiї джерела на параметри сейсмiчних хвиль

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 2, (2002) с.14-22
Головною проблемою при вивченнi динамiчних параметрiв сейсмiчних хвиль є визначення зони, що знаходиться пiд їхнiм впливом та є сейсмозагрозливою, виходячи з загальноприйнятих нормативiв оцiнки по припустимiй швидкостi коливання частини грунту, що доповнюється в рядi випадкiв даними спектрального аналiзу. В статтi розглянуто питання впливу симетрiї при вибуховi одиночних та групових колонкових зарядiв на величину iнтенсивностi об'ємних та поверхневих сейсмiчних хвиль в залежностi вiд напрямку профiлю вимiрiв. Показано, що симетрiя джерела збурення i його геометричнi параметри впливають на спектральну характеристику, швидкiсть частинок грунту та iншi параметри руху сейсмiчних хвиль.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська