О.О.Вовк, А.О.Кузьменко
Про часові параметри сейсмовибухових хвиль

Прикладна гідромеханіка, Том 4 (76) № 2, (2002) с.9-13
Проведенi експериментальнi дослiдження величини перiоду коливань в об'ємнiй i поверхневiй хвилях при пiдривi цилiндричного заряду у рiзних грунтах показали, що на величину перiоду коливань сейсмовибухової хвилi у бiльшiй мiрi впливає радiус заряду, а не його маса. Запропонованi iнженернi формули для розрахунку часових параметрiв сейсмовибухових хвиль при пiдривi цилiндричного заряду в залежностi вiд його конструктивних особливостей i шляху розповсюдження хвилi вiд мiсця вибуху у рiзних грунтах.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська