А.М.Тугай
Гідромеханічне рішення задач фільтрації до недосконалих cвердловин

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 3, (2001) с.72-82
Отримано точний гiдромеханiчний розв'язок задачi про потiк пiдземних вод до недосконалої cвердловини в однорiдному водоносному напiрному пластi за умовами постiйного напору hс=const на фiльтрi свердловини. Розв'язана також аналогiчна задача для недосконалої cвердловини в безнапiрному потоцi з лiнеаризованною кiнематичною умовою на вiльнiй поверхнi для двох характерних випадкiв: iз затопленим i незатопленим фiльтром. Розв'язки задач реалiзованi чисельними й аналiтичними методами. Одержанi залежностi для визначення основних фiльтрацiйних характеристик, в тому числi фiльтрацiйних опорiв на гiдродинамiчну недосконалicть свердловини по ступеню розкриття пласта.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська