I.Г.Нестерук
Особливостi використання тонких осесиметричних форм для зменшення гiдродинамiчного опору

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 3, (2001) с.53-58
Показано, що використання тонких осесиметричних тiл дозволяє значно знизити загальний гiдродинамiчний опiр. Зробленi оцiнки коефiцiєнту опору виявилися на порядок меншими вiд значень, отриманих ранiше iншими авторами без врахування ефектiв кривизни.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська