М.Г.Бугай, О.І.Кривоног, В.В.Кривоног, Н.Г.Пивовар, В.Л.Фрідріхсон
Гідродинамічні, фізико-механічні характеристики і структурні параметри волокнистих дренажних фільтрів

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 3, (2001) с.5-18
Наведено результати дослiджень фiзико-механiчних та фiльтрацiйних характеристик, захисних властивостей i структурних параметрiв волокнистих матерiалiв з мiнеральних та полiмерних волокон, що використовуються як фiльтри горизонтального, вертикального та променевого дренажу, призначеного для захисту вiд пiдтоплення сiльськогосподарських угiдь, територiй населених пунктiв та окремих об'єктiв. Представлено результати дослiджень водоприймальної здатностi дренажу в залежностi вiд конструкцiї дрени, способiв будiвництва дренажу та властивостей дренованих грунтiв. Запропоновано методику розрахунку i рекомендацiї, необхiднi при проектуваннi дренажу. Дано рекомендацiї з технологiї виробництва волокнистих фiльтрiв та будiвництва обладнаного ними дренажу в рiзних гiдрогеологiчних i гiдрохiмiчних умовах. Приведено обсяги впровадження та результати багаторiчних натурних дослiджень, що пiдтверджують працездатнiсть нових конструкцiй дренажiв, їх технiчну й економiчну ефективнiсть у мелiоративнiй, гiдротехнiчнiй та iнших областях водогосподарчого будiвництва.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська