А.М.Пальті
Про одне автомодельне рішення рівнянь руху в`язкої рiдини

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 1, (2001) с.86-88
В роботi отримано аналiтичний розв`язок задачi про занурений струмiнь в`язкої нестислої рiдини в автомодельному наближеннi. На вiдмiну вiд вiдомих розв`язкiв, пропонований описує струмiнь, що має зворотну течiю поблизу осi, який розширюється вздовж деякого конуса.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська