С.Т.Аксентьев
Експериментальне дослiдження гiдродинамiчних характеристик iмпульсних рiдких струй

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 1, (2001) с.82-85
Викладено результати експериментального дослiдження гiдродинамiчних характеристик рiдких iмпульсних струй, що викидаються в атмосферу пiд тиском 1.5...2 МПа iз водометних пристроїв. Вивчається вплив початкових параметрiв на динамiку руху рiдкої iмпульсної струї в повiтрi.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська