А.Б.Ступін, П.В.Асланов, А.П.Симоненко, Н.В.Биковська, С.А.Фоменко
Застосування гідродинамічно активних домiшок полімерів і поверхнево-активних речовин в енергозберiгаючих технологiях

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 1, (2001) с.74-81
Наведенi результати систематизацiї домiшок, що знижують турбулентне тертя, композицiй на їхнiй основi, освiтленi технологiї їх приготування i застосування в енергозберiгаючих технологiях, поданi основнi закономiрностi зниження опору в трубах i каналах. Пiдвищення ефективностi роботи систем водяного пожежегасiння, аварiйної вiдкачки води, гiдроструменевої руйнацiї матерiалiв, водяного тепло- i холодопостачання гiдротранспорта матерiалiв можуть стати класичними прикладами застосування домiшок, що знижують турбулентне тертя.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська