В.В.Бондар, В.В.Яковлев
Вздовжберегові енергетичні течiї для довiльної топографiї дна при регулярному збуренні

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 1, (2001) с.12-19
Пропонується спосiб розрахунку вздовжберегових течiй в прибережнiй зонi при довiльнiй топографiї дна i лiнiї берега. Спосiб заснований на рефракцiйнiй моделi з застосуванням осереднення амплiтуд хвиль, що перетинають сторони елементiв розрахункової сiтки. Це дозволяє обминути проблеми, що виникають з iнтерпретацiєю результатiв у зонi перетину променiв i бiльш точно визначити поле висот хвиль в областi, що розглядається. По розрахованому полю висот трансформованих хвиль за допомогою критерiя Мiша знаходиться лiнiя руйнування хвиль. Поле вздовжберегових течiй визначається через радiацiйнi напруги за формулами Лонге-Хiггiнса та Лю i Далрiмпла.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська