В.Г.Белінський, П.І.Зінчук
Вплив параметрів хвильового екрану на миттєвi значення пiдйомної сили крила, що рухається над ним

Прикладна гідромеханіка, Том 3 (75) № 1, (2001) с.5-11
Приведенi деякi результати експериментальних дослiджень впливу присутностi хвильового екрану на аеродинамiчнi характеристики крила екраноплана. Визначенi миттєвi значення коефiцiєнта пiдйомної сили крила, що рухається над хвильовим екраном. Наведенi оцiнки впливу на пiдйомну силу крила довжини та висоти хвиль хвильового екрану, видовження крила, його кута атаки та вiдстанi до гребнiв хвиль. Приведенi деякi результати вимiрювання сил i моментiв на крилi, що рухається над косими хвилями.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська