А.Г.Белоусов
Особливості прискореного руху в водi тіл різноманітної форми

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 2, (2000) с.106-109
Наведенi результати експериментального дослiдження прискореного руху в водi комбiнованого тiла обертання, кулi та прямокутних плоских пластин, яке було проведено в вертикальнiй гiдродинамiчнiй трубi. Рух об'ектiв дослiдження починався з стану спокою та вiдбувався пiд дiєю сили тяжiння. Показано, що кожному типу об'єктiв притаманний iндивiдуальний характер прискореного руху при тому, що в усiх випадках етап руху з швидкiстю та прискоренням, що монотонно змiнюються, переходить в етап руху ривками з рiзкими коливаннями значень цих величин.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська