С.В.Першин
Інварiант та стадiї симетрiї структурної організації розмірно-вікового росту організмів

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 2, (2000) с.76-82
Робота являє собою подовження та розвиток попереднiх дослiджень автора з системного аналiзу структурної органiзацiї кiлькiсних параметрiв об`єктiв живої та неживої природи. Встановленi iнварiант та стадiї симетрiї структури росту з вiковим побiльшенням лiнiйних розмiрiв та маси органiзмiв, в тому числi типових гiдробiонтiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська