В.І.Коробов
Комплексний вплив податливості поверхні і високомолекулярних полімерних добавок на турбуленте тертя

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 2, (2000) с.59-63
Експериментально дослiджено турбулентне тертя при числах Рейнольдса 106-2·107 на всподовж обтiчних жорсткому цилiндрi та цилiндрi з еластичним покриттям при iнжекцiї в пристiнну область через носову щiлину водного розчину полiоксiетилену. Для аналога зовнiшнiх покриттiв гiдробiонтiв при комплекснiй взаємодiї одержано пiдвищення гiдродинамiчної ефективностi в порiвняннi iз застосуванням окремих факторiв.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська