А.П.Коваль
Деякі адаптивні структурно-функціональні властивості епiдермiса і його дериватів у риб

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 2, (2000) с.51-58
Проведений аналiз будови i адаптивних властивостей епiдермiса у риб рiзних систематичних груп. Розглядаються способи виведення слизової речовини на поверхню тiла та механiзми її дii на режим обтiкання, взаємодiя форми тiла та швидкостi плавання на топографiю секреторного апарату. Показано, що слизоутворююча дiяльнiсть епiдермiса визначається не стiльки ступенем розвитку луски, скiльки екологiєю риби i швидкiстю її плавання.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська