В.В.Бабій, В.В.Мороз
Про вибір профiлю рульового комплексу судна

Прикладна гідромеханіка, Том 2 (74) № 2, (2000) с.18-22
Наведенi результати дослiджень впливу форми профiлю рульового комплексу на його ефективнiсть. Дослiдження проводилися шляхом модельного експерименту в гiдродинамiчнiй трубi. Об'єктом дослiджень було вибрано рульовий комплекс, утворений напiвбалансирним рулем i кронштейном. Модель дозволяла при сталiй формi руля встановлювати кронштейни з рiзними профiлями. Шляхом аналiза форми корпусу пiнгвiнiв розроблено i дослiджено профiль кронштейна рульового комплексу, який забезпечує бiльш високу в порiвняннi з традицiйними профiлями ефективнiсть всього рульового комплексу в широкому дiапазонi кутiв атаки.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська