Н.А.Андреєва
Дослідження можливості управління граничним шаром на частинах літального апарату

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 3, (1999) с.77-79
Поданi результати експериментальних дослiджень можливостi управлiння вiдривним обтiканням на несучих поверхнях лiтального апарату на основi сигналiв термопарного термоанемометра (ТТА) - вимiрювача малих швидкостей потоку газу i рiдини. Експериментально обгрунтован здогад про можливiсть бiльш ефективного управлiння механiзацiєю крила на основi детальної iнформацiї про становище граничного шару, яка одержується системою датчикiв ТТА.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська