В.Г.Кузьменко
Мезомасштабне моделювання атмосферного пограничного шару і розповсюдження в ньому пасивної домiшки

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 3, (1999) с.16-23
Розглядається мезомасштабна модель переносу та турбулентної дифузiї пасивної домiшки в атмосферному пограничному шарi вiд припiднятого джерела. Домiшка в мезозонi змiнюється пiд дiєю адвекцiї, турбулентної диффузiї, сухого осiдання, температурної стратифiкацiї атмосферного пограничного шару, обертання Землi та процесiв взаємодiї з поверхнею. Поглиблюються та розширюються знання про основнi параметри, що вивчаються в мезомасштабi. Наводяться методи визначення та результати розрахунку полiв концентрацiй домiшкiв в атмосферi та на поверхнi грунту.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: російська