Л.М.Духневич, М.А.Приходько, В.О.Ткаченко, В.В.Яковлев
Еволюцiя газової бульбашки з урахуванням дифузiї i коагуляцiї

Прикладна гідромеханіка, Том 1 (73) № 1, (1999) с.12-19
Представлено результати чисельного рiшення задачi пiдйому iзольованої сферичної газової бульбашки у в'язкiй нестискуванiй рiдинi, насиченiй розчиненим у нiй газом, яка також мiстить в собi газ у виглядi дрiбних бульбашок, що рiвномiрно розподiленi в об'ємi рiдини. Враховується вплив дифузiї розчиненого газу i коалесценцiя гетерогенних бульбашок на пiдйом i радiальну динамiку бульбашки, що розглядається.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
***
МОВА ТЕКСТУ: українська