Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 15 № 4
2012
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-6
[UKR]

О.В.Борисейко, В.М.Нікітенко, А.О.Павлик, І.А.Улітко
Згинні коливання біморфного п'єзокерамічного стержня
7-13
[RUS]

І.В.Вовк, В.Т.Маципура
Моделювання процесу поширення звуку в грудній клітці людини. Частина 3. Урахування проходження звуку по бронхіальному дереву
14-23
[RUS]

Н.С.Городецька, О.А.Неділько
Вплив механічних характеристик контактуючих середовищ на відбиваючі властивості межі у складеному пружному хвилеводі
24-38
[UKR]

В.Л.Карлаш
Методи визначення коефіцієнтів зв'язку і втрат енергії при коливаннях резонаторів із п'єзокераміки
39-45
[UKR]

Я.І.Кунець, В.В.Матус
Ефективні динамічні параметри матричного композиту з частково відшарованими волокнами неканонічної форми
46-54
[UKR]

В.Н.Олійник
Про узгодження теоретичних підходів до визначення декременту згасання звуку в легеневiй паренхiмi