Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Том 2 № 2
1999
***
ОБКЛАДИНКА

1-2

Зміст
3-10
[RUS]

Ю.А.Венгренюк, І.Ф.Киричок, Н.І.Обизюк
Резонансні коливання та диссипативний розігрів п'єзоелектричних сферичних оболонок з врахуванням явища теплової деполяризацiї
11-25
[RUS]

І.В.Вовк, О.І.Вовк
Про можливість фiзичного моделювання шумів, генерованих потоком повітря в елементах дихальних шляхів людини
26-34
[RUS]

Н.С.Городецька
До задачі про відбиття першої симетричної нормальної хвилі від защемленого торця півсмуги
35-43
[RUS]

В.Т.Грінченко, А.П.Макаренков, Л.Н.Осипчук, О.Г.Рудницький, Н.А.Трохименко
Акустика Колонного залу имені М.В.Лисенка Національної філармонії України
44-56
[RUS]

В.Г.Карнаухов, Ю.І.Лелюх
Вимушені коливання та дисипативний розігрів феромагнітного шару
57-68
[RUS]

А.Г.Куценко, В.Н.Олійник, А.Ф.Улітко
Переміщення точок поверхні пружного півпростору, що викликане прикладеним миттєво осесиметричним навантаженням
69-76
[RUS]

О.Г.Лейко, В.Г.Савін, В.П.Ткаченко
Взаємодія плоскої акустичної хвилі з цилiндричною граткою, що складена з п'єзокерамічних циліндричних перетворювачів