Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Автор : Зражевський Г.М.
Рік Том С.
[UKR] М.Я.Семкiв, Г.М.Зражевський, В.Т.Маципура
Дифракція нормальних SH-хвиль на розрізі скінченної довжини у пружному хвилеводі
2013-2014 - 16 1 -
54-63