Інститут гідромеханіки НАН України
Акустичний вісник
Автор : Лібов Д.Ю.
Рік Том С.
[RUS] Д.Ю.Лібов, В.В.Мелешко
Високочастотні коливання скінченних пружних дисків
2011 - 14 3 -
12-22