П.В.Лук'янов
Вплив заокруглення кінця лопаті на рівень шуму взаємодії вихор-лопать

Акустичний вісник, Том 17 № 2, (2015) с.23-37
Представлено розв'язок задачі про генерацію BVI-шуму лопаттю ротора, видозміненою на кінці. Розглянуто два різних варіанти звуження кінця лопаті. На основі моделі ідеального стисливого газу отримані аеродинамічні характеристики течії, з використанням яких розв'язано систему рівнянь аероакустики в термінах звукового потенціалу та пульсацій густини у звуковій хвилі. Виявлено, що для лопаті, закругленої по параболі, вдається істотно, на (10...15) dB, знизити шум, обумовлений взаємодією лопаті й прикінцевого вихору. При цьому енергія звуку розподілена по поверхні лопаті більш плавно, ніж у незаокругленої лопаті. Для лопаті, відсіченої по прямій, у кутових точках в ряді розрахункових ситуацій виникають різкі сплески пульсацій акустичної густини, які призводять до нерегулярності розв'язку в цій області.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
генерація звуку потоком, вихор Тейлора, взаємодія вихора й лопаті, чисельно-аналітичні методи
МОВА ТЕКСТУ: російська