П.В.Лук'янов
Моделювання BVI-шуму дволопатевого ротора вертольота

Акустичний вісник, Том 17 № 1, (2015) с.48-60
Розв'язано задачу про генерацію BVI-шуму дволопатевим гвинтом гелікоптера. Математична модель складається з двох частин - аеродинамічної (з використанням рівнянь Ейлера) та акустичної, яка описується замкненою системою рівнянь аероакустики. Задачу розв'язано з використанням чисельно-аналітичного підходу. Вивчено взаємний вплив шуму наступаючої та відступаючої лопатей. При певній комбінації розрахункових параметрів виявлено трансформацію енергії поздовжніх хвильових фронтів у поперечні фронти. Шум наступаючої лопаті - плавний і має значно вищий рівень. Шум відступаючої лопаті найсильніше змінюється при варіюванні кутів атаки й постановки лопаті до потоку, що вказує на його вихорову природу. Водночас, у наступаючої лопаті домінує шум обертання. Зміни кута атаки, кута постановки лопаті до потоку й числа Маха кількісно впливають на загальну картину генерації шуму.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
генерація звуку потоком, вихор Тейлора, взаємодія вихора й лопаті, чисельно-аналітичні методи
МОВА ТЕКСТУ: російська