А.Ф.Назаренко, Т.М.Сліозберг, О.А.Назаренко
Наслідки моделі протитечійної гідродинамічної випромінюючої системи

Акустичний вісник, Том 16 № 4, (2013-2014) с.42-47
Розглянуті деякі наслідки з розробленої раніше моделі протитечійної гідродинамічної випромінюючої системи зі звукоутворюючим елементом кавітаційної природи. Зроблені висновки свідчать про правомочність покладених в основу моделі припущень і про можливісь реалізації в системі описаних фізичних процесів.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
гідродинамічне звукоутворення, гідродинамічна випромінююча система, звукоутворюючий елемент кавітаційної природи
МОВА ТЕКСТУ: російська