Б.Б.Колупаєв, Є.В.Лебедєв, В.В.Клепко, В.В.Крівцов, Є.О.Гаврилюк, Б.С.Колупаєв
Вплив кавітації в колоїдному розчині на поверхневі явища у гнучколанцюгових полімерах

Акустичний вісник, Том 16 № 4, (2013-2014) с.10-16
Наведено результати досліджень впливу кавітаційного розриву води й водних розчинів нанодисперсного графіту на поверхневі дефекти матеріалу на основі АБС-пластику і ПВХ. Встановлено роль вологовмісту, трибоелектризації, акустичних межових шарів, енергообміну, транспорту зарядів, зміни величини внутрішньої енергії та деформаційних процесів у "заліковуванні" поверхневих дефектів системи. Відзначено вплив структуроутворень на формування в'язкопружних властивостей матеріалу.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
колоїдний розчин, поверхневі дефекти, кавітація, трибоелектризація, ультразвук
МОВА ТЕКСТУ: українська