В.Н.Олійник
Визначення амплітудно-частотної характеристики електронного стетоскопа 3M Littmann 3200

Акустичний вісник, Том 16 № 3, (2013-2014) с.46-57
Знання істинних робочих параметрів електронних стетоскопів важливе, зокрема, для створення й функціювання перспективних централізованих систем комп'ютерної обробки фонограм звуків серця і дихання, зареєстрованих інструментами різних типів і моделей. Виходячи з цього, було розроблено методику вимірювань і створено експериментальний стенд, за допомогою якого визначено амплітудно-частотну характеристику електронного стетоскопа 3M Littmann 3200. Це дозволило оцінити можливості дослідженого зразка стетоскопа в межах тракту прийому аускультативного сигналу, його акустоелектричного й аналого-цифрового перетворень і передачі на комп'ютер з відповідним програмним забезпеченням. Надійність отриманих даних забезпечується використанням належного експериментального обладнання і відповідністю основних рис амплітудно-частотної характеристики робочим параметрам досліджуваної моделі, задекларованим фірмою розробником. Вказано можливі шляхи вдосконалення використаної методики, що дозволило б перейти до вимірювання акустичних властивостей електронних стетоскопів у строгому значенні цього слова.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
аускультація, електронні стетоскопи, амплітудно-частотна характеристика, вимірювання
МОВА ТЕКСТУ: українська