П.В.Лук'янов
Про одну модель аероакустики в'язкого стисливого газу. Частина I. Аналіз існуючих моделей, виведення розв'язної системи рівнянь

Акустичний вісник, Том 16 № 2, (2013-2014) с.18-30
Представлено аналіз існуючих моделей, які описують генерацію звуку потоком з класифікацією за двома напрямками: 1) акустична аналогія Лайтхілла та її розвиток; 2) підхід Блохінцева та його використання для моделювання звука аеродинамічної природи. Охарактеризовано сучасний стан справ у даній галузі акустики, виділені нерозв'язані проблеми. Як один з можливих прикладів їх розв'язання запропоновано модель виділення звуку аеродинамічної природи, яка грунтується на застосуванні теореми Коші-Гельмгольца. ЇЇ використання дозволило отримати замкнену систему з трьох рівнянь, яка описує генерацію звуку нестаціонарною теплопровідною течією.
КЛЮЧОВI СЛОВА:
генерація звуку потоком, тонке крило, потенціальне наближення, чисельно-аналітичні методи
МОВА ТЕКСТУ: російська